Kontakt

Tonny Green:
Tlf.: +45 29 29 56 62
e-mail info@byhusskagen.dk

Historien om et sommerhus i Skagen

På matriklen ligger den østre del af langhuset Havnevej 3B-3E. Denne del har udskud mod syd-vest med bølgeeternitbelagt tag.
Matriklen, der blev udstykket i 1885 fra senere Havnevej 3A, brandtakseres første gang i 1886, hvor fisker Jens Nielsen Diget står som ejer af de 3 frasolgte fag, der stod i grundmur. Taget, der da var delvist teglhængt delvis tækket med strå, blev teglhængt på alle fag i 1893.
I Bygningsjournalen omtales i 1912 en ”tilbygning”, der sandsynligvis er identisk med det lille udskud på husets sydside.